Practician in insolventa Aurelia Ciuperca
PUBLICATIE DE VÂNZARE


„Cabinet individual de insolventa Ciuperca Aurelia, cu sediul profesional in loc. Slobozia, B-dul. Unirii, Bl E15, sc.B, apt. 3, jud. Ialomita, numit lichidator judiciar al debitoarei S.C. FORTU COMEXIM S.R.L., cu sediul social în loc. Slobozia, str Mihai Viteazul, bl MV 2, sc A, et 1, ap 6, judeţul Ialomiţa, conform Sentinţei comerciale nr. 721/F/08.05.2015, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în Dosar nr. 4524/98/2012, organizeaza licitatie publica in urmatoarea modalitate: prima licitatie va avea loc la data de 27.09.2017, ora 12,00 si se va repeta saptamanal, la aceeasi ora si aceeasi zi a saptamanii, pana la momentul valorificarii.
Bunurile oferite spre vanzare si preturile de pornire ale acestora, care nu contin TVA şi care se reduc cu 50% conform deciziei Adunării creditorilor din data de 22.08.2017, sunt următoarele:

1.Bunuri mobile:
-Banzic model 500/2155 – 1.500,00 lei,
-Minigater electric orizontal – 2.700,00 lei,
-Maşină şlefuit Cuba – 2.625,00 lei,
-Aparat de şlefuit – 85,00 lei,
-Maşină de ascuţit – 165,00 lei,
-Utilaj Radial – 2.700,00 lei,
-Maşină de frezat – 2.325,00 lei,
-Pompă hidrofor – 975,00 lei,
- Maşină de legat Manuală – 263,00 lei,
-Autoutilitară Dacia Papuc – 1.194,00 lei,
-Autoturism Dacia Logan – 6.600,00 lei,
-Birou – 139,00 lei,
-Masă – 225,00 lei,
-Scaune – 44,00 lei,
-Tabletă – 750,00 lei,
-Drujbă – 338,00 lei,
-Autoturism Daewoo Matiz – 2.475,00 lei.

2. Bunuri imobile:
I. Atelier tâmplărie (C1) identificat cu nr cad 843, situat în loc. Traian, judeţul Ialomiţa, a cărui valoare este de 86.400 lei,
II. Anexă magazie (C2) identificat cu nr cad 843, situată în loc. Traian, judeţul Ialomiţa, a cărui valoare este de 5.400 lei,
III. Anexă fosă hidrofor (C3) identificat cu nr cad 843, a cărui valoare este de 1.530 lei,
IV. Clădire centrală termică identificat cu nr cad 843, a cărui valoare este de 3.240 lei,
V. Teren curţi construcţii şi agricol, în suprafaţă de 2.202 mp (1740 mp are destinaţia curţi – construcţii iar 462 mp este teren agricol) având nr cad 843, situat în intravilanul loc. Traian, judeţul Ialomiţa, a cărui valoare este de 16.200 lei.

3. Mărfuri: constând în două grupe de materii prime şi materiale specifice elementelor de tâmplărie procesate, semifabricate, produse finite, mărfuri specifice în valoare de 35.065 lei şi un stoc de mărfuri din grupa confecţii în valoare de 5.896 lei. Semifabricatele constau din elemente din lemn pentru mese de călcat de diverse dimensiuni şi tipuri. Materiile prime şi materialele constau din cherestea brută, neprelucrată, accesorii pentru asamblare, saci şi folie pentru ambalare, şuruburi, balamale şi alte accesorii. Mărfurile specifice constau în mese de călcat din lemn, cuier, scaune, cărucior, umeraşe, oglindă, etc.
Documentele licitatiei (caiet de sarcini si regulament de vanzare) al caror pret este de 500 lei, se pot procura de la sediul subscrisului cabinet.
Garantia de participare la licitatie este 5.000 lei pentru bunurile imobile şi 300 lei pentru bunurile mobile se va achita anterior licitatiei in numerar sau prin ordin de plata in contul deschis la ALPHA BANK Slobozia cu specificatia Relatii suplimentare la tel 0733087841. “PUBLICAŢIE DE VÂNZARE


„Subscrisul Cabinet individual de insolventa Ciuperca Aurelia, cu sediul profesional in loc. Slobozia, B-dul. Unirii, Bl. E 15, sc. B, apt. 3, jud. Ialomita, lichidator judiciar al debitoarei S.C. MARGAB S.R.L., cu sediul social în loc. Perieţi, Calea Bucureşti, nr 8, judeţul Ialomiţa conform Hotărării intermediare din data de 12.06.2015 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în Dosar nr. 1610/98/2014, organizeaza licitatie publica in urmatoarea modalitate: prima licitatie va avea loc la data de 03.10.2017, ora 12,00 si se va repeta saptamanal, la aceeasi ora si aceeasi zi a saptamanii, pana la momentul valorificarii.
Bunurile oferite spre vanzare si preturile de pornire ale acestora, care nu contin TVA şi care se reduc cu 50% conform deciziei Adunării creditorilor din data de 29.08.2017, sunt următoarele:

1.Bunuri mobile:
-Maşină hidraulică fixă – 9.950,00 lei,
-Masă vibrantă – 1.200,00 lei
-Masă vibratoare – 3.200,00 lei
-Preforme pavele (300 buc) – 1,00 lei / buc,
2. Bunuri imobile:
I. Hală industrială (C2) înscrisă în CF nr 20603 a loc Perieţi, cu nr cadastral 20603- C2, în suprafaţă construită de 381 mp, situată în sat Păltiniş, com Perieţi, jud Ialomiţa a cărui valoare de piaţă este de 357.000 lei.
II. Teren curţi – construcţii, în suprafaţă de 831 mp, amplasat în sat Păltiniş, com Perieţi, jud Ialomiţa, înscris în CF nr 20603 a loc Perieţi, a cărui valoare de piaţă este de 8.000,00 lei.

Documentele licitatiei (caiet de sarcini si regulament de vanzare) al caror pret este de 500 lei, se pot procura incepand cu data de 01.09.2017, de la sediul subscrisului cabinet iar termenul limita de depunere a documentelor necesare participarii la licitatie îl reprezintă ziua anterioară datei stabilite pentru desfăşurarea licitaţiei, orele 16.00, la sediul lichidatorului.

Garantia de participare la licitatie în cuantum de 5.000 lei pentru bunurile imobile si 300 lei pentru bunuri mobile se va achita anterior licitatiei in numerar sau prin ordin de plata in contul deschis la ALPHA BANK Slobozia cu specificatia Relatii suplimentare la tel 0733087841. “
PUBLICATIE DE VÂNZARE


„Cabinet individual de insolventa “Ciuperca Aurelia”, cu sediul in loc. Slobozia, B-dul. Unirii, bl. E 15, sc. B, apt. 3, jud. Ialomita, desemnat lichidator judiciar al debitoarei SC GECOM 2011 SRL, cu sediul social în Slobozia, str Lacului, bl U37, sc A, et P, ap 3, jud. Ialomita, inregistrata la ORC J 21/436/2011, având CUI 29257690, conform Hotărârii 515 / 20.04.2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în Dosarul nr. 2101/98/2017, organizeaza licitatie publica in urmatoarea modalitate: prima licitatie va avea loc la data de 26.11.2018, ora 12,00 si se va repeta saptamanal, la aceeasi ora si aceeasi zi a saptamanii, pana la momentul valorificarii. La prima licitatie pretul de pornire va fi cel din raportul de evaluare, de la a 5-a licitatie pretul se va reduce cu 10 % si se vor tine 5 licitatii la acest pret cu un interval de 7 zile calendaristice intre licitatii, in aceleasi conditii: ora si ziua saptamanii; la a 11-a licitatie pretul se va reduce cu 15 % si se vor tine 5 licitatii la acest pret cu un interval de 7 zile calendaristice intre licitatii, in aceleasi conditii: ora si ziua saptamanii; de la a 16-a licitatie se va accepta pretul cel mai mare oferit (chiar daca se prezinta un singur licitator) dar cu conditia ca acest pret sa nu fie mai mic de 75% din pretul de piata din raportul de evaluare.
Bunurile oferite spre vanzare si preturile de pornire ale acestora, care nu contin TVA, sunt urmatoarele:

1. Teren intravilan, în suprafaţă de 1.000 mp, situat pe raza comunei Perieţi, sat Fundata, jud Ialomiţa, în tarlaua 156/1, categoria de folosinţă teren arabil, înscris în cartea funciară nr 20297 a UAT Perieţi, cu nr. cadastral 20297, la preţul de 10.759,00 lei

2. Autoturism marca Volkswagen Tiguan, înmatriculat cu numărul Il-77-SCS, anul fabricaţiei 2010, 5 locuri, sursă de energie pe motorină, capacitate (cmc) - 1968, putere (kw) - 103, culoare negru, la preţul de 21.375,00 lei.

Documentele licitatiei (caiet de sarcini si regulament de vanzare) al caror pret este de 500 lei, se pot procura de la sediul subscrisului cabinet.
Garanția de participare la licitație care este 10% din valoarea bunurilor, se va achita anterior licitatiei in numerar sau prin ordin de plata in contul deschis la ALPHA BANK Slobozia cu specificatia Relatii suplimentare la tel 0733087841. “


PUBLICATIE DE VÂNZARE


„Cabinet individual de insolventa Ciuperca Aurelia, cu sediul profesional in loc. Slobozia, B-dul. Unirii, Bl E15, sc.B, apt. 3, jud. Ialomita, lichidator judiciar al debitoarei SC SOLAR EXPLORER SRL, societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în loc Slobozia, şos Bucureşti – Constanţa, km 2-4, clădirea C20, camera 1, jud Ialomiţa, conform Încheierii de şedinţă din data de 16.03.2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în Dosarul nr. 340/98/2018, organizeaza licitatie publica in urmatoarea modalitate: prima licitatie va avea loc la data de 27.11.2018, ora 14,00 si se va repeta saptamanal, la aceeasi ora si aceeasi zi a saptamanii, pana la momentul valorificarii. La prima licitatie pretul de pornire va fi cel din raportul de evaluare, de la a 5-a licitatie pretul se va reduce cu 10 % si se vor tine 5 licitatii la acest pret cu un interval de 7 zile calendaristice intre licitatii, in aceleasi conditii: ora si ziua saptamanii; la a 11-a licitatie pretul se va reduce cu 15 % si se vor tine 5 licitatii la acest pret cu un interval de 7 zile calendaristice intre licitatii, in aceleasi conditii: ora si ziua saptamanii; de la a 16-a licitatie se va accepta pretul cel mai mare oferit (chiar daca se prezinta un singur licitator) dar cu conditia ca acest pret sa nu fie mai mic de 75% din pretul de piata din raportul de evaluare.
Bunul oferit spre vanzare este reprezentat de Teren extravilan în suprafaţă de 1.144 mp, situat pe raza loc Slobozia, jud Ialomiţa, în tarlaua 819/1, parcela 5, categoria de folosinţă teren arabil, înscris în cartea funciară nr 34143 a UAT Slobozia, la preţul de 2.440,00 lei (fără TVA).

Documentele licitatiei (caiet de sarcini si regulament de vanzare) al caror pret este de 500 lei, se pot procura de la sediul subscrisului cabinet.
Garanția de participare la licitație care este 10% din valoarea bunului, se va achita anterior licitatiei in numerar sau prin ordin de plata in contul deschis la ALPHA BANK Slobozia cu specificatia Relatii suplimentare la tel 0733087841. “
OFERTE SERVICII EVALUARE

„ S.C. TEHNOMEDICA S.R.L. - in faliment, prin CII Ciuperca Aurelia, cu sediul profesional in loc. Slobozia, B-dul Unirii, bl E 15, sc B, ap 3, jud. Ialomita, anunta ca pot fi depuse la sediul lichidatorului judiciar oferte tehnico – financiare de catre persoane fizice / juridice autorizate, membre ANEVAR, astfel cum prevede art 154 alin 2 şi 3 din Legea nr 85/2014, în vederea intocmirii unei lucrări de specialitate privind evaluarea bunurilor mobile/imobile aflate in activul S.C. TEHNOMEDICA S.R.L, bunuri situate în loc Girov, jud Neamţ.
Informatii suplimentare cu privire la bunurile mai sus mentionate pot fi obtinute de la sediul lichidatorului judiciar “