Practician in insolventa Aurelia Ciuperca
Cabinetul de insolvenţă asigură cu celeritate servicii de calitate,oferind consultanţă, asistenţă şi propunând soluţii optime de realizare a obiectivelor vizate de procedurile de reorganizare şi lichidare cerute de catre clienţi.


Servicii oferite

* Lichidare judiciară

- îndeplinirea atribuţiilor administratorului şi lichidatorului judiciar

- coordonarea întregii activităţi necesare închiderii procedurilor

- recuperarea debitelor şi reîntregirea patrimoniului societăţilor aflate în procedură

* Lichidare voluntară / administrativă

* Reorganizări judiciare / întocmire planuri de reorganizare

* Consultanţă în domeniul insolvenţei